+420 354 655 501–9 reservation.cz@cz.ensanahotels.com

Komplexní a příspěvková léčba

Vážení klienti, zde naleznete detaily ke komplexní a příspěvkové léčbě od VZP a zaměstnaneckých pojišťoven.

Jak do lázní se zdravotní pojišťovnou

Komplexní a příspěvková lázeňská péče:
Komplexní lázeňská péče
 • Zdravotní pojišťovna hradí svému pojištěnci lázeňskou péči, standardní ubytování a stravování
 • Klient hradí doplatky za nadstandardní kategorie ubytování, formu stravování a lázeňský poplatek
 • Návrh na komplexní lázeňskou léčebně rehabilitační péči vystavuje registrující praktický lékař na základě doporučení odborného lékaře, případně ošetřujícího lékaře při hospitalizaci a předkládá zdravotní pojišťovně ke schválení
 • Pokud je lázeňská péče schválená, zdravotní pojišťovna odešle návrh do příslušných lázní, odkud bude klient vyzván k nástupu
 • Platnost návrhu na komplexní lázeňskou péči je 1 měsíc od data vystavení při stupni naléhavosti I a 3 měsíce při stupni naléhavosti II
 • Komplexní lázeňskou péči čerpá klient v době pracovní neschopnosti
 • Indikační zaměření lázeňských míst a délka léčebného pobytu je stanovena platným indikačním seznamem podle zákona č. 1/2015 Sb.
Příspěvková lázeňská péče
 • Zdravotní pojišťovna hradí svému pojištěnci lázeňskou péči
 • Klient hradí ubytování, stravování a lázeňský poplatek
 • Návrh na příspěvkovou lázeňskou léčebně rehabilitační péči vystavuje registrující praktický lékař na základě doporučení odborného lékaře, případně ošetřujícího lékaře při hospitalizaci a předkládá zdravotní pojišťovně ke schválení
 • Pokud je příspěvková lázeňská péče schválená, zdravotní pojišťovna odešle návrh klientovi
 • Klient si sjednává termín s vybranými lázněmi sám
 • Platnost návrhu na příspěvkovou lázeňskou péči je 6 měsíců od data vystavení
 • Příspěvkovou lázeňskou péči čerpá klient v době své dovolené
 • Příspěvková lázeňská péče není ambulantní, dle platné legislativy je lůžkovou formou zdravotní péče, to znamená, že ji nelze poskytovat bez ubytování v registrovaném zdravotnickém zařízení
 • Indikační zaměření lázeňských míst a délka léčebného pobytu je stanovena platným indikačním seznamem podle zákona č. 1/2015 Sb.

V případě, kdy z kapacitních důvodů není možné klienta v době platnosti návrhu umístit, je návrh  odeslán do lázeňského místa uvedeného na návrhu na dalším místě v pořadí, případně vrácen ZP.

Smluvní zdravotní pojišťovny:
111   VZP
201   Vojenská ZP ČR
205   Česká průmyslová ZP
207   Oborová ZP zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
209   ZP Škoda
211   ZP Ministerstva vnitra ČR
213   Revírní bratrská pokladna

Bonus:

 • Našim klientům nabízíme zvýhodněnou dopravu vlakem po celé ČR za 240 Kč za jeden směr, více informací obdrží při zajišťování pobytu přímo v lázeňském hotelu
 • Marienbad Kur & Spa Card: vstup do bazénů v hotelu Pacifik, Butterfly a Vltava v určené hodiny zdarma
 • Slevy v restauracích a kavárnách společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. a slevy ve vybraných obchodech a zařízeních označených symbolem karty

7 + 14 =