+420 354 655 501–9 reservation.cz@cz.ensanahotels.com

JAK ZÍSTAT LÁZEŇSKÝ POBYT

LÉČBA V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH

1.

VYSTAVENÍ NÁVRHU NA LÁZEŇSKOU PÉČI

Praktický lékař vystaví návrh na lázeňskou péči hrazenou zdravotní pojišťovnou na základě doporučení odborného lékaře nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci. Zároveň navrhne typ lázeňské péče – komplexní nebo příspěvkovou, a vhodné lázeňské místo. Při onemocnění indikovaném pro Mariánské Lázně může klient požádat svého praktického lékaře o uvedení naší společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. již při vystavení návrhu.

2.

SCHVÁLENÍ NÁVRHU NA LÁZEŇSKOU PÉČI

Návrh na komplexní (KLP) nebo příspěvkovou (PLP) lázeňskou péči posoudí revizní lékař příslušné zdravotní pojišťovny. Schválený návrh odešle zdravotní pojišťovna přímo léčebné společnosti (u KLP) nebo zašle na adresu klienta (u PLP). Platnost schváleného návrhu je u KLP 3 měsíce při stupni naléhavosti II, 1 měsíc při stupni naléhavosti I. U PLP 6 měsíců od data vystavení praktickým lékařem.

3.

NÁSTUP A PRŮBĚH LÉČEBNÉHO POBYTU

Klient má možnost si v rámci naší společnosti vybrat z 6 lázeňských hotelů podle svých přání a možností. Termín nástupu, lázeňský hotel a typ ubytování si může dohodnout předem. V případě, že nemá termín předem zajištěný, bude vyzván k nástupu dle našich kapacitních možností. Nástupní termín je závazný a může být změněn jen ze závažných důvodů. KLP je čerpána v době pracovní neschopnosti. Zdravotní pojišťovna hradí lázeňskou léčbu, stravování (plnou penzi, racionální a dietní stravu) a standardní ubytování. Klient hradí lázeňskou taxu 30 Kč/ den, doplatek za vyšší standard ubytování, jednolůžkový pokoj a výběrovou stravu. PLP je čerpána v době dovolené, zdravotní pojišťovna hradí lázeňskou léčbu. Ubytování, stravování a lázeňskou taxu si klient hradí sám

4.

PŘÍPADNÉ ZAMÍTNUTÍ NÁVRHU NA LÉČEBNÝ POBYT

Neschválí-li zdravotní pojišťovna komplexní ani příspěvkovou lázeňskou péči, může klient absolvovat pobyt v lázních jako samoplátce. Využijte naši speciální nabídku samopláteckého pobytu – Lázeňská péče bez pojišťovny v hotelu Svoboda. Nebo se informujte o dalších možnostech na našich webových stránkách www.ensanahotels.com. Pro více informací nás kontaktujte na tel. čísle 354 655 504.