+420 354 655 501–9 reservation.cz@cz.ensanahotels.com

JAK ZÍSTAT LÁZEŇSKÝ POBYT

LÉČBA V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH

1.

VYSTAVENÍ NÁVRHU NA LÁZEŇSKOU PÉČI

Praktický lékař vystaví návrh na lázeňskou péči hrazenou zdravotní pojišťovnou na základě doporučení odborného lékaře nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci. Zároveň navrhne typ lázeňské péče – komplexní nebo příspěvkovou, a vhodné lázeňské místo. Při onemocnění indikovaném pro Mariánské Lázně může klient požádat svého praktického lékaře o uvedení naší společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. již při vystavení návrhu.

2.

SCHVÁLENÍ NÁVRHU NA LÁZEŇSKOU PÉČI

Návrh na komplexní (KLP) nebo příspěvkovou (PLP) lázeňskou péči posoudí revizní lékař příslušné zdravotní pojišťovny. Schválený návrh odešle zdravotní pojišťovna přímo léčebné společnosti (u KLP) nebo zašle na adresu klienta (u PLP). Platnost schváleného návrhu je u KLP 3 měsíce při stupni naléhavosti II, 1 měsíc při stupni naléhavosti I. U PLP 6 měsíců od data vystavení praktickým lékařem.

3.

NÁSTUP A PRŮBĚH LÉČEBNÉHO POBYTU

Klient má možnost si v rámci naší společnosti vybrat z 6 lázeňských hotelů podle svých přání a možností. Termín nástupu, lázeňský hotel a typ ubytování si může dohodnout předem. V případě, že nemá termín předem zajištěný, bude vyzván k nástupu dle našich kapacitních možností. Nástupní termín je závazný a může být změněn jen ze závažných důvodů. KLP je čerpána v době pracovní neschopnosti. Zdravotní pojišťovna hradí lázeňskou léčbu, stravování (plnou penzi, racionální a dietní stravu) a standardní ubytování. Klient hradí lázeňskou taxu 50 Kč/ den, doplatek za vyšší standard ubytování, jednolůžkový pokoj a výběrovou stravu. PLP je čerpána v době dovolené, zdravotní pojišťovna hradí lázeňskou léčbu. Ubytování, stravování a lázeňskou taxu si klient hradí sám

4.

PŘÍPADNÉ ZAMÍTNUTÍ NÁVRHU NA LÉČEBNÝ POBYT

Neschválí-li zdravotní pojišťovna komplexní ani příspěvkovou lázeňskou péči, může klient absolvovat pobyt v lázních jako samoplátce. Využijte naši speciální nabídku samopláteckého pobytu – Lázeňská péče bez pojišťovny v hotelu Svoboda. Nebo se informujte o dalších možnostech na našich webových stránkách www.ensanahotels.com.
Pro více informací nás kontaktujte na tel. čísle 354 655 504.

LÉČEBNÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ A.S.
CENÍK KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÉ PÉČE 2023

Zdravotní pojišťovna hradí vše: lázeňskou léčbu, ubytování i celodenní stravování. Klient hradí doplatek za vyšší standard ubytování, jednolůžkový pokoj a výběrovou stravu. Délku komplexní lázeňské péče stanovuje platný indikační seznam dle jednotlivých diagnóz na 21 nebo 28 dnů. Komplexní lázeňskou péči čerpá klient v době své pracovní neschopnosti. Návrh na komplexní lázeňskou péči má platnost 3 měsíce při stupni naléhavosti II a 1 měsíc při stupni naléhavosti I. Termín nástupu je možné dohodnout předem, jinak je klient předvolán dle kapacitních možností lázeňského hotelu. Termín nástupu na komplexní lázeňskou péči je závazný.

 

1/1 – jednolůžkový pokoj, 1/2 – jedno lůžko ve dvoulůžkovém pokoji, druhé oddělené lůžko bude obsazeno dalším hostem.

DOPLATKY
Dvoulůžkový pokoj k samostatnému použití – při vyčerpání kapacity jednolůžkových pokojů bude nabídnut dvoulůžkový pokoj s doplatkem za neobsazené lůžko, doplatek se přičítá k ceně uvedené v tabulce:
1 000 Kč za osobu / noc (Hvězda, Centrální Lázně, Pacifik)
750 Kč za osobu / noc (Svoboda, Vltava)
Rezervace konkrétního pokoje, poschodí nebo budovy: 130 Kč za osobu / noc

Změna fixní rezervace: 250 Kč za osobu
Změna pokoje stejné kategorie během pobytu na vlastní žádost hosta: 600 Kč za osobu
*Vstup do hotelového bazénu pro hosty dependancí Vítkov, Labe a Windsor na pokojích bez doplatku: 100 Kč / 1 hod. (Vltava), 150 Kč / 1 hod. (Svoboda), 250 Kč / 1 hod. (Pacifik)

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Změna cen vyhrazena.

Ceny ostatních kategorií sdělíme na vyžádání. Dovolujeme si Vás upozornit, že kapacita pokojů v našich hotelech je omezená. Umístění Vašeho návrhu bude řešeno podle aktuální volné kapacity hotelů.

LÁZEŇSKÁ TAXA
V cenách není zahrnut lázeňský poplatek 50 Kč/osoba/den, který se platí při příjezdu v lázeňském hotelu. Výše lázeňského poplatku se řídí aktuální vyhláškou města Mariánské Lázně. Od placení lázeňského poplatku jsou osvobozeny osoby mladší 18 let, osoby nevidomé, držitelé průkazu ZTP/P a jejich průvodci. Vyhrazujeme si právo provádět změny dle platných legislativních změn.
 

LÉČEBNÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ A.S.
CENÍK PŘÍSPĚVKOVÉ LÁZEŇSKÉ PÉČE 2023

Zdravotní pojišťovna hradí pouze lázeňskou léčbu. Ubytování a stravování si klient hradí sám. Lázeňskou léčbu definuje zákon výhradně jako péči lůžkovou a nelze ji zaměňovat za ambulantní rehabilitaci. Proto musí klient čerpat všechny složky příspěvkové lázeňské péče, tj. lázeňskou léčbu, ubytování a stravování v registrovaném lázeňském zařízení. Délku příspěvkové lázeňské péče stanovuje platný indikační seznam na 21 dnů resp. 14 dnů v indikovaných případech. Příspěvkovou lázeňskou péči čerpá klient v době své dovolené, platnost návrhu je 6 měsíců ode dne vystavení navrhujícím lékařem.

 

1/1 – jednolůžkový pokoj, 1/2 – jedno lůžko ve dvoulůžkovém pokoji
DOPLATKY
Dvoulůžkový pokoj k samostatnému použití – při vyčerpání kapacity jednolůžkových pokojů bude nabídnut dvoulůžkový pokoj s doplatkem za neobsazené lůžko, doplatek se přičítá k ceně uvedené v tabulce:
1 000 Kč za osobu / noc (Hvězda, Centrální Lázně, Pacifik)
750 Kč za osobu / noc (Svoboda, Vltava)
Rezervace konkrétního pokoje, poschodí nebo budovy: 130 Kč za osobu / noc
Změna fixní rezervace: 250 Kč za osobu
Změna pokoje stejné kategorie během pobytu na vlastní žádost hosta: 600 Kč za osobu

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Změna cen vyhrazena. Ceny ostatních kategorií sdělíme na vyžádání. Dovolujeme si Vás upozornit, že kapacita pokojů v našich hotelech je omezená. Umístění Vašeho návrhu bude řešeno podle aktuální volné kapacity hotelů.

LÁZEŇSKÁ TAXA
V cenách není zahrnut lázeňský poplatek 50 Kč/osoba/den, který se platí při příjezdu v lázeňském hotelu. Výše lázeňského poplatku se řídí aktuální vyhláškou města Mariánské Lázně. Od placení lázeňského poplatku jsou osvobozeny osoby mladší 18 let, osoby nevidomé, držitelé průkazu ZTP/P a jejich průvodci. Vyhrazujeme si právo provádět změny dle platných legislativních změn.