+420 354 655 501–9 reservation.cz@cz.ensanahotels.com

Příspěvková lázeňská péče

LÉČBA V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH

Lázeňskou léčbu dle indikačního seznamu může svému pojištěnci částečně nebo plně hradit zdravotní pojišťovna jako nezbytnou součást léčebného procesu. Jedná se o komplexní nebo příspěvkovou lázeňskou péči, kdy návrh vystavuje registrující praktický lékař na základě doporučení specialisty, případně ošetřující lékař při hospitalizaci. Tento návrh je následně předán ke schválení reviznímu lékaři zdravotní pojišťovny.

PŘÍSPĚVKOVÁ PÉČE

Pobyt částečně hrazený zdravotní pojišťovnou
  • Lůžková lázeňská léčebně rehabilitační péče
  • Při léčbě využívá přírodní léčivý zdroj
  • Zdravotní pojišťovna hradí lázeňskou léčbu
  • Ubytování a stravování si platíte sami

Příspěvkovou lázeňskou péči čerpáte v době své dovolené.

Příplatky a poplatky hrazené klientem:

  • Připlácíte si na vyšší standard ubytování, jednolůžkový pokoj a výběrovou stravu

Kdy je nutné nastoupit do lázní

U komplexní péče je třeba nastoupit do lázní do 3 měsíců od vystavení návrhu. U pooperačních stavů je to do 3 měsíců po operaci, nebo do jednoho měsíce, pokud se jedná o pacienta přeloženého z nemocnice. V případě příspěvkové péče má návrh platnost 6 měsíců.

LÉČEBNÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ A.S.
CENÍK PŘÍSPĚVKOVÉ LÁZEŇSKÉ PÉČE 2022

Zdravotní pojišťovna hradí pouze lázeňskou léčbu. Ubytování a stravování si klient hradí sám. Lázeňskou léčbu definuje zákon výhradně jako péči lůžkovou a nelze ji zaměňovat za ambulantní rehabilitaci. Proto musí klient čerpat všechny složky příspěvkové lázeňské péče, tj. lázeňskou léčbu, ubytování a stravování v registrovaném lázeňském zařízení. Délku příspěvkové lázeňské péče stanovuje platný indikační seznam na 21 dnů resp. 14 dnů v indikovaných případech. Příspěvkovou lázeňskou péči čerpá klient v době své dovolené, platnost návrhu je 6 měsíců ode dne vystavení navrhujícím lékařem.

 

1/1 – jednolůžkový pokoj, 1/2 – jedno lůžko ve dvoulůžkovém pokoji
DOPLATKY
Dvoulůžkový pokoj k samostatnému použití – při vyčerpání kapacity jednolůžkových pokojů bude nabídnut dvoulůžkový pokoj s doplatkem za neobsazené lůžko, doplatek se přičítá k ceně uvedené v tabulce:
1 000 Kč za osobu / noc (Hvězda, Centrální Lázně, Pacifik)
750 Kč za osobu / noc (Svoboda, Vltava)
Rezervace konkrétního pokoje, poschodí nebo budovy: 130 Kč za osobu / noc
Změna fixní rezervace: 250 Kč za osobu
Změna pokoje stejné kategorie během pobytu na vlastní žádost hosta: 600 Kč za osobu

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Změna cen vyhrazena. Ceny ostatních kategorií sdělíme na vyžádání. Dovolujeme si Vás upozornit, že kapacita pokojů v našich hotelech je omezená. Umístění Vašeho návrhu bude řešeno podle aktuální volné kapacity hotelů.

LÁZEŇSKÁ TAXA
V cenách není zahrnut lázeňský poplatek 50 Kč/osoba/den, který se platí při příjezdu v lázeňském hotelu. Výše lázeňského poplatku se řídí aktuální vyhláškou města Mariánské Lázně. Od placení lázeňského poplatku jsou osvobozeny osoby mladší 18 let, osoby nevidomé, držitelé průkazu ZTP/P a jejich průvodci. Vyhrazujeme si právo provádět změny dle platných legislativních změn.