+420 354 655 501–9 reservation.cz@cz.ensanahotels.com

Příspěvková lázeňská péče

LÉČBA V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH

Lázeňskou léčbu dle indikačního seznamu může svému pojištěnci částečně nebo plně hradit zdravotní pojišťovna jako nezbytnou součást léčebného procesu. Jedná se o komplexní nebo příspěvkovou lázeňskou péči, kdy návrh vystavuje registrující praktický lékař na základě doporučení specialisty, případně ošetřující lékař při hospitalizaci. Tento návrh je následně předán ke schválení reviznímu lékaři zdravotní pojišťovny.

PŘÍSPĚVKOVÁ PÉČE

Pobyt částečně hrazený zdravotní pojišťovnou
  • Lůžková lázeňská léčebně rehabilitační péče
  • Při léčbě využívá přírodní léčivý zdroj
  • Zdravotní pojišťovna hradí lázeňskou léčbu
  • Ubytování a stravování si platíte sami

Příspěvkovou lázeňskou péči čerpáte v době své dovolené.

Příplatky a poplatky hrazené klientem:

  • Připlácíte si na vyšší standard ubytování, jednolůžkový pokoj a výběrovou stravu

Kdy je nutné nastoupit do lázní

U komplexní péče je třeba nastoupit do lázní do 3 měsíců od vystavení návrhu. U pooperačních stavů je to do 3 měsíců po operaci, nebo do jednoho měsíce, pokud se jedná o pacienta přeloženého z nemocnice. V případě příspěvkové péče má návrh platnost 6 měsíců.

LÉČEBNÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ A.S.
CENÍK PŘÍSPĚVKOVÉ LÁZEŇSKÉ PÉČE 2022

Zdravotní pojišťovna hradí pouze lázeňskou léčbu. Ubytování a stravování si klient hradí sám. Lázeňskou léčbu definuje zákon výhradně jako péči lůžkovou a nelze ji zaměňovat za ambulantní rehabilitaci. Proto musí klient čerpat všechny složky příspěvkové lázeňské péče, tj. lázeňskou léčbu, ubytování a stravování v registrovaném lázeňském zařízení. Délku příspěvkové lázeňské péče stanovuje platný indikační seznam na 21 dnů resp. 14 dnů v indikovaných případech. Příspěvkovou lázeňskou péči čerpá klient v době své dovolené, platnost návrhu je 6 měsíců ode dne vystavení navrhujícím lékařem.

 

LÁZEŇSKÁ TAXA
V cenách není zahrnut lázeňský poplatek 50 Kč/osoba/den, který se platí při příjezdu v lázeňském hotelu. Výše lázeňského poplatku se řídí aktuální vyhláškou města Mariánské Lázně. Od placení lázeňského poplatku jsou osvobozeny osoby mladší 18 let, osoby nevidomé, držitelé průkazu ZTP/P a jejich průvodci, pacienti zdravotních pojišťoven ČR, kterým je poskytována komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče.
Vyhrazujeme si právo provádět změny dle platných legislativních změn.