+420 354 655 501–9 reservation.cz@cz.ensanahotels.com

Příspěvková lázeňská péče

LÉČBA V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH

Lázeňskou léčbu dle indikačního seznamu může svému pojištěnci částečně nebo plně hradit zdravotní pojišťovna jako nezbytnou součást léčebného procesu. Jedná se o komplexní nebo příspěvkovou lázeňskou péči, kdy návrh vystavuje registrující praktický lékař na základě doporučení specialisty, případně ošetřující lékař při hospitalizaci. Tento návrh je následně předán ke schválení reviznímu lékaři zdravotní pojišťovny.

PŘÍSPĚVKOVÁ PÉČE

Pobyt částečně hrazený zdravotní pojišťovnou
  • Lůžková lázeňská léčebně rehabilitační péče
  • Při léčbě využívá přírodní léčivý zdroj
  • Zdravotní pojišťovna hradí lázeňskou léčbu
  • Ubytování a stravování si platíte sami

Příspěvkovou lázeňskou péči čerpáte v době své dovolené.

Příplatky a poplatky hrazené klientem:

  • Připlácíte si na vyšší standard ubytování, jednolůžkový pokoj a výběrovou stravu

Kdy je nutné nastoupit do lázní

U komplexní péče je třeba nastoupit do lázní do 3 měsíců od vystavení návrhu. U pooperačních stavů je to do 3 měsíců po operaci, nebo do jednoho měsíce, pokud se jedná o pacienta přeloženého z nemocnice. V případě příspěvkové péče má návrh platnost 6 měsíců.