+420 354 655 501–9 reservation.cz@cz.ensanahotels.com

Indikace a kontraindikace

LÁZEŇSKÁ LÉČBA

LÁZEŇSKÁ LÉČBA V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH

JE ZAMĚŘENÁ NA LÉČENÍ:

 Nemoci pohybového ústrojí:

vertebrogenní syndrom (bolesti zad), degenerativní onemocnění pohybového aparátu (páteře a velkých kloubů), osteoporóza, stavy po ortopedických operacích (s použitím náhrady kloubní)

 Nemoci ledvin a močových cest:

chronické záněty, ledvinové a močové kameny po operaci nebo drcení rázovou vlnou, stavy po operaci ledvin a močových cest, onemocnění prostaty (záněty, stavy po operaci)

Nemoci dýchacího ústrojí:

chronické záněty, průduškové astma, alergické rýmy, stavy po operacích dolních cest dýchacích

Onkologická onemocnění:

rehabilitace pacientů po ukončené onkologické léčbě nádoru prsu, pohlavních orgánů, popř. jiných onkologických onemocnění kromě zhoubných krevních onemocnění

Metabolická onemocnění:

obezita, dna, diabetes mellitus, hyperlipoproteinemie

Nemoci oběhového ústrojí:

stav po infarktu myokardu, hypertenzní nemoc II. až III. stupně, funkční poruchy periferních cév a stavy po trombózách, ischemická choroba srdeční, ischemické choroby dolních končetin, poruchy potence

Nemoci trávicího ústrojí:

chronické a recidivující onemocnění žaludku a střev, stavy po operaci žaludku, dvanáctníku, jícnu a střev, Crohnova nemoc, chronická onemocnění žlučníku a žlučového traktu, funkční poruchy žlučového traktu

Nemoci nervové:

kořenové syndromy, Parkinsonova choroba

KONTRAINDIKACE

 • Těhotenství
 • Akutní a infekční onemocnění
 • Zhoubné nádory během léčby a po ní s klinicky
  zjistitelnými známkami pokračování nemoci
 • Často se opakující profuzní krvácení všeho druhu
 • Neschopnost sebeobsluhy a denních činností bez
  pomoci druhé osoby a neschopnost samostatné chůze
 • Nehojící se kožní defekty, inkontinence moči a stolice
 • Závislost na alkoholu a návykových látkách

INDIKAČNÍ SEZNAM MARIÁNSKÉ LÁZNĚ