+420 354 655 501–9 reservation.cz@cz.ensanahotels.com

Komplexní lázeňská péče

LÉČBA V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH

Lázeňskou léčbu dle indikačního seznamu může svému pojištěnci částečně nebo plně hradit zdravotní pojišťovna jako nezbytnou součást léčebného procesu. Jedná se o komplexní nebo příspěvkovou lázeňskou péči, kdy návrh vystavuje registrující praktický lékař na základě doporučení specialisty, případně ošetřující lékař při hospitalizaci. Tento návrh je následně předán ke schválení reviznímu lékaři zdravotní pojišťovny.

KOMPLEXNÍ PÉČE

  • Pobyt hrazený zdravotní pojišťovnou
  • Lůžková lázeňská léčebně rehabilitační péče
  • Při léčbě využívá přírodní léčivý zdroj
  • Zdravotní pojišťovna hradí lázeňskou léčbu, standardní ubytování a stravování – plnou penzi (racionální a dietní stravu)

Komplexní lázeňskou péči čerpáte v době své pracovní neschopnosti.

Příplatky a poplatky hrazené klientem:

  • Připlácíte si na vyšší standard ubytování, jednolůžkový pokoj a výběrovou stravu