+420 354 655 501–9 reservation.cz@cz.ensanahotels.com

Komplexní lázeňská péče

LÉČBA V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH

Lázeňskou léčbu dle indikačního seznamu může svému pojištěnci částečně nebo plně hradit zdravotní pojišťovna jako nezbytnou součást léčebného procesu. Jedná se o komplexní nebo příspěvkovou lázeňskou péči, kdy návrh vystavuje registrující praktický lékař na základě doporučení specialisty, případně ošetřující lékař při hospitalizaci. Tento návrh je následně předán ke schválení reviznímu lékaři zdravotní pojišťovny.

KOMPLEXNÍ PÉČE

  • Pobyt hrazený zdravotní pojišťovnou
  • Lůžková lázeňská léčebně rehabilitační péče
  • Při léčbě využívá přírodní léčivý zdroj
  • Zdravotní pojišťovna hradí lázeňskou léčbu, standardní ubytování a stravování – plnou penzi (racionální a dietní stravu)

Komplexní lázeňskou péči čerpáte v době své pracovní neschopnosti.

Příplatky a poplatky hrazené klientem:

  • Připlácíte si na vyšší standard ubytování, jednolůžkový pokoj a výběrovou stravu

LÉČEBNÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ A.S.
CENÍK KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÉ PÉČE 2022

Zdravotní pojišťovna hradí vše: lázeňskou léčbu, ubytování i celodenní stravování. Klient hradí doplatek za vyšší standard ubytování, jednolůžkový pokoj a výběrovou stravu. Délku komplexní lázeňské péče stanovuje platný indikační seznam dle jednotlivých diagnóz na 21 nebo 28 dnů. Komplexní lázeňskou péči čerpá klient v době své pracovní neschopnosti. Návrh na komplexní lázeňskou péči má platnost 3 měsíce při stupni naléhavosti II a 1 měsíc při stupni naléhavosti I. Termín nástupu je možné dohodnout předem, jinak je klient předvolán dle kapacitních možností lázeňského hotelu. Termín nástupu na komplexní lázeňskou péči je závazný.

 

1/1 – jednolůžkový pokoj, 1/2 – jedno lůžko ve dvoulůžkovém pokoji, druhé oddělené lůžko bude obsazeno dalším hostem.

DOPLATKY
Dvoulůžkový pokoj k samostatnému použití – při vyčerpání kapacity jednolůžkových pokojů bude nabídnut dvoulůžkový pokoj s doplatkem za neobsazené lůžko, doplatek se přičítá k ceně uvedené v tabulce:
1 000 Kč za osobu / noc (Hvězda, Centrální Lázně, Pacifik)
750 Kč za osobu / noc (Svoboda, Vltava)
Rezervace konkrétního pokoje, poschodí nebo budovy: 130 Kč za osobu / noc

Změna fixní rezervace: 250 Kč za osobu
Změna pokoje stejné kategorie během pobytu na vlastní žádost hosta: 600 Kč za osobu
*Vstup do hotelového bazénu pro hosty dependancí Vítkov, Labe a Windsor na pokojích bez doplatku: 100 Kč / 1 hod. (Vltava), 150 Kč / 1 hod. (Svoboda), 250 Kč / 1 hod. (Pacifik)

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Změna cen vyhrazena. 
Ceny ostatních kategorií sdělíme na vyžádání. Dovolujeme si Vás upozornit, že kapacita pokojů v našich hotelech je omezená. Umístění Vašeho návrhu bude řešeno podle aktuální volné kapacity hotelů.

LÁZEŇSKÁ TAXA
V cenách není zahrnut lázeňský poplatek 50 Kč/osoba/den, který se platí při příjezdu v lázeňském hotelu. Výše lázeňského poplatku se řídí aktuální vyhláškou města Mariánské Lázně. Od placení lázeňského poplatku jsou osvobozeny osoby mladší 18 let, osoby nevidomé, držitelé průkazu ZTP/P a jejich průvodci. Vyhrazujeme si právo provádět změny dle platných legislativních změn.