+420 354 655 501–9 reservation.cz@cz.ensanahotels.com

Komplexní lázeňská péče

LÉČBA V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH

Lázeňskou léčbu dle indikačního seznamu může svému pojištěnci částečně nebo plně hradit zdravotní pojišťovna jako nezbytnou součást léčebného procesu. Jedná se o komplexní nebo příspěvkovou lázeňskou péči, kdy návrh vystavuje registrující praktický lékař na základě doporučení specialisty, případně ošetřující lékař při hospitalizaci. Tento návrh je následně předán ke schválení reviznímu lékaři zdravotní pojišťovny.

KOMPLEXNÍ PÉČE

  • Pobyt hrazený zdravotní pojišťovnou
  • Lůžková lázeňská léčebně rehabilitační péče
  • Při léčbě využívá přírodní léčivý zdroj
  • Zdravotní pojišťovna hradí lázeňskou léčbu, standardní ubytování a stravování – plnou penzi (racionální a dietní stravu)

Komplexní lázeňskou péči čerpáte v době své pracovní neschopnosti.

Příplatky a poplatky hrazené klientem:

  • Připlácíte si na vyšší standard ubytování, jednolůžkový pokoj a výběrovou stravu

LÉČEBNÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ A.S.
CENÍK KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÉ PÉČE 2022

Zdravotní pojišťovna hradí vše: lázeňskou léčbu, ubytování i celodenní stravování. Klient hradí doplatek za vyšší standard ubytování, jednolůžkový pokoj a výběrovou stravu. Délku komplexní lázeňské péče stanovuje platný indikační seznam dle jednotlivých diagnóz na 21 nebo 28 dnů. Komplexní lázeňskou péči čerpá klient v době své pracovní neschopnosti. Návrh na komplexní lázeňskou péči má platnost 3 měsíce při stupni naléhavosti II a 1 měsíc při stupni naléhavosti I. Termín nástupu je možné dohodnout předem, jinak je klient předvolán dle kapacitních možností lázeňského hotelu. Termín nástupu na komplexní lázeňskou péči je závazný.

 

1/1 – jednolůžkový pokoj, 1/2 – jedno lůžko ve dvoulůžkovém pokoji, druhé oddělené lůžko bude obsazeno dalším hostem.
Při vyčerpání kapacity jednolůžkových pokojů bude nabídnut dvoulůžkový pokoj s doplatkem za neobsazené lůžko, ceny sdělíme na
vyžádání. Ceny ostatních kategorií sdělíme na vyžádání.
Příplatek 130 Kč za osobu / noc za rezervaci konkrétního pokoje, poschodí nebo budovy.
Příplatek 600 Kč za osobu za změnu pokoje stejné kategorie během pobytu na vlastní žádost klienta.
Ceny jsou v Kč včetně DPH. Změna cen vyhrazena. Pobyt začíná v den příjezdu obědem a končí v den odjezdu snídaní.
*Dependance Labe a Windsor – pokoje bez doplatku:
Hosté mají vstup do hotelového bazénu za poplatek 150 Kč/1 hod. (Svoboda), 250 Kč/1 hod. (Pacifik).