+420 354 655 501–9 reservation.cz@cz.ensanahotels.com

SLOVO LÉKAŘE

LÉČBA V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH

Společnost Ensana obohacuje péči o postonkologické pacientky

MUDr. Markéta Hovorková, PH.D.

 

Jako první v České republice zařazuje Společnost Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. – Ensana Health Spa Hotels rozšířenou péči o postonkologické pacientky do standartního léčebného lázeňského programu. Děje se tak na základě studie ONKOFIT-SPA.

Společnost Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. – Ensana Health Spa Hotels zahájila na podzim minulého roku ve spolupráci s 1. Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy výzkumný projekt, který byl určen na pomoc ženám s gynekologickými nádorovými onemocněními, především nádorem prsu. Partnery projektu byli také Institut lázeňství a balneologie,v.v.i. a Svaz léčebných lázní České republiky.
Cílem studie bylo zlepšit fyzickou a psychickou kondici již zaléčených onkologicky nemocných pacientek, snížit riziko recidivy onemocnění, a v neposlední řadě také urychlit návrat pacientek do běžného života. Projekt sestával z třítýdenního edukačně-léčebného programu v rámci standartního léčebného pobytu, který byl obohacen o indoor nebo outdoorové fyzické aktivity pod dohledem fyzioterapeuta a opakované konzultace s nutričním terapeutem, a z následného sledování jeho dopadu na zdraví pacientek po dobu šesti měsíců s využitím moderních technologií s dálkovým přenosem dat. Projekt byl zakončen edukačním víkendem v Mariánských Lázních se závěrečným měřením a hodnocením výsledků.
Výsledky výzkumu zhodnocuje hlavní lékařka MUDr. Markéta Hovorková, Ph.D.: „Díky studii OnkoFit-Spa, do níž se aktivně zapojilo přes 40 žen, víme, o prospěšnosti zvýšené zdatnosti a úpravě stravovacích zvyklostí u pacientek po onkologickém onemocnění prsu. Proto jsme se rozhodli tyto aktivity implementovat do současných léčebných lázeňských pobytů a velmi nás těší, že již všem pacientkám s tak závažným onemocněním můžeme poskytnout specializovanou rozšířenou léčebnou péči.“
Nutriční terapeutka Bc.Mrika Sahatsiu dodává: „Pacientky s onkologickým onemocněním mnohdy nedostávají žádné či dostatečné informace o vhodném stravování. V některých případech se obrací k alternativním stylům a dietám. Omezení příjmu živin však může nakonec způsobit nutriční deficity a negativně ovlivnit zdravotní stav
pacientů.“

Společnost Ensana věří, že léčba by neměla končit v nemocnici, a právě proto začlenila poznatky studie do standardních lázeňských programů Ensana Health Spa Hotels.