+420 354 655 501–9 reservation.cz@cz.ensanahotels.com

SLOVO LÉKAŘE

LÉČBA V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH

LÉČENÍ PACIENTŮ PO PRODĚLANÉMCOVID-19

MUDr. Pavel Knára
Emeritní primář hotelu Nové Lázně

Stavy po komplikovaných zánětech plic se v Mariánských Lázních léčí již mnoho desítek let. V současné době tato diagnóza zažívá renesanci díky epidemii Covid-19. Zkušenosti, které jsme s léčením této diagnózy získali za mnoho let, v nynější době plně využíváme.

Lázeňskou léčbu absolvoval též prof. MUDr. Tomáš Zima,
DrSc., MBA, rektor Univerzity Karlovy, se kterou dlouhodobě spolupracujeme.

U stavů po komplikovaných zánětech plic způsobené Covid-19 využíváme tyto kroky:
Klimatoterapie – Mariánské Lázně se nachází v nadmořské výšce 620 metrů, jsou situovány přímo v masivu Slavkovského lesa, klima je zde definováno jako podhorské, mírně dráždivé.

Hořčík – je velice významný kationt, který příznivě působí proti únavě a depresím, je důležitý pro práci mozkových, srdečních a svalových buněk. V Mariánských Lázních vyvěrá Rudolfův pramen, který obsahuje 140 mg hořčíku na 1 l. Denní příjem hořčíku v potravě je 300 mg, znamená to, že při pitné léčbě velmi výrazně navýšíme množství hořčíku v těle.

Inhalační léčba – v Mariánských Lázních se nachází Lesní pramen, který obsahuje značné množství sodíku a bikarbonátu a ve formě inhalací působí mukoliticky (uvolňuje hlen z dýchacích cest). Po prodělaném zánětu plic se musí dýchací cesty dokonale vyčistit, aby se plně obnovila funkce buněk dýchacích cest. Inhalace se doporučuje podávat dvakrát denně, ráno a odpoledne.

Léčebná tělesná výchova – naši fyzioterapeuti vyvinuli speciální léčebnou metodiku, kterou mají certifikovánu. Provádí se speciální dechová gymnastika, měří se vstupní a výstupní spirometrie, měří se vstupní a výstupní oxymetrie, provádí se zátěžový test.

Uhličitá terapie – vodní a suché uhličité koupele rozšiřují kapiláry, a tím zvyšují mikrocirkulaci. Buňky organismu při zánětu plic trpěly hypoxií, tj. neměly dostatek kyslíku. Naše procedury s oxidem uhličitým rozšiřují kapiláry po mnoho hodin, což znamená, že k buňkám přichází více červených krvinek (erytrocytů) a tím více kyslíku. Když buňky dostávají více kyslíku, mohou regenerovat, jak uvádí prof. MUDr. Rokyta, DrSc., FCMA. Uhličitá terapie má tedy u postcovidových pacientů po pneumonii či po lehčích formách Covidu velký význam.

Oxygenoterapie zvýší saturaci hemoglobinu kyslíkem. Při současně prováděné uhličité terapii, která zvýší mikrocirkulaci, přivádíme k buňkám více kyslíku.

Letos jsme odléčili 1400 klientů zdravotních pojišťoven po prodělaném covidovém zápalu plic. Další stovky klientů jsme odléčili jako samoplátce. Léčba v Mariánských Lázních tak pomohla obrovskému počtu obyvatel České republiky a je také klinicky ověřena.

Z našich výsledků vypracoval Balneologický institut klinickou studii, která získala významné ocenění ESPA Innovation Award Winner 2021v oblasti Medical Spa Scientific Research, kde je vědecky prokázána efektivita naší lázeňské léčby.

Lázeňská léčba zánětu plic
Prim. MUDr. Růžena Vaňková

Stavy po komplikovaném zánětu plic se léčí v Mariánských Lázních dlouhá desetiletí.

V léčbě onemocnění dýchacího ústrojí je velmi důležitá poloha Mariánských Lázní v nadmořské výšce 630 metrů, která odpovídá podhorskému tonizujícímu klimatu. Využíváme takových klimatických faktorů jako intenzivnější UV záření, nižší barometrický tlak a vyšší saturaci hemoglobinu kyslíkem, vyšší obsah ozónu a záporných iontů, eliminaci prachu a alergenů. Léčba byla soustředěna v lázeňském hotelu Pacifik, ale nabízejí ji i další hotely společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně.

Indikace komplikovaný zánět plic je v Indikačním seznamu uvedena jako V/3 s dobou léčení 3 týdny pro Komplexní lázeňskou péči a je plně hrazena zdravotní pojišťovnou. Pacient má nárok na lázeňskou léčbu do 4 měsíců po ukončení hospitalizace na doporučení pneumologa či internisty. Návrh na lázeňskou péči sepisuje praktický lékař.

Základem léčby je klimatoterapie a inhalace s Lesním pramenem. Lesní pramen obsahuje větší množství Natria a bikarbonátů a má mukolytický efekt. Uvolňuje hlen z horních dýchacích cest a příznivě působí na intersticiální prostory. Nejefektivnější je podávání inhalací 2x denně, ráno a odpoledne. Současně se pacientům podávají procedury s přírodním oxidem uhličitým – minerální koupele a suché uhličité koupele, z dalších procedur masáže, různé druhy elektroléčby, léčebná tělesná výchova a dle potřeby i oxygenoterapie. Důležitá je respirační fyzioterapie, která zahrnuje speciální dechová cvičení, dechovou gymnastiku, respirační fyzioterapii, mobilizační techniky, fyzický trénink a edukaci o nemoci a výživě. Při vstupním lékařském vyšetření stanoví ošetřující lékař individuální léčebný plán s poskytnutím 21 procedur týdně. Důležitou součástí léčení je i pitná léčba.

V současné době stále narůstá počet pacientů s pneumonií způsobenou Covid 19, pacienti po pneumonii obvykle trpí také hypertenzí, ischemickou chorobou srdeční, diabetem, obezitou a onemocněním pohybového aparátu, což jsou další indikace lázeňské léčby v Mariánských Lázních. Proto je lázeňská léčba pacientů po pneumonii způsobené Covid-19 ve společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně naprosto ideální.

Lázeňská léčba po radikálních
operacích karcinomu prostaty
MUDr. Míťa Rosenberg

Chceme obrátit vaši pozornost k indikaci lázeňské léčby zejména po radikální prostatectomii karcinomu prostaty.

Málokterá oblast medicíny udělala tak obrovský vývoj diagnostiky a léčby jako karcinom prostaty. Spolu se zlepšujícími se možnostmi diagnostiky a léčby stoupá bohužel i incidence tohoto onemocnění. Vše ale souvisí se vším, a proto rozvoj operativní léčby (doslova od operací „otevřenou cestou“ přes laparoskopii k robotické operativě) znamená i velice rychle narůstající počet pacientů po této operaci.

Výsledky léčby jsou nyní, dá se říci, již excelentní. Od doby, kdy inkontinence a impotence se považovaly za „daň za život“ až k nynějším postupům „nervy šetřící“ operaci při zachování onkologické radikality. Přesto již ze samé podstaty operace (přerušení uretry před prostatou a oddělení prostaty od měchýře s následnou anastomosou uretry a měchýře) dochází vždy k navození určité míry mikční dysfunkce. Tato dysfunkce pacienta velmi trápí zejména v časném pooperačním období. Pořád platí okřídlené rčení „dvakrát jsem to uřízl, a pořád je to krátké“.

Právě možnost intenzivní rehabilitační léčby po operaci může být velmi užitečná ve všech směrech. Mariánské Lázně s dlouholetou zkušeností péče o pacienty po operacích močových cest nabízejí velmi širokou paletu léčby. V Mariánských
Lázních se využívá především procedur s přírodním oxidem uhličitým, které výrazně zlepšují procesy hojení. Kromě jiných procedur jsou velmi důležité různé formy léčebné tělesné výchovy zaměřené zejména na eventuální inkontinenci.
Pozoruhodný efekt vykazuje pitná léčba slavným Rudolfovým pramenem při mikční dysfunkci.

Jde tedy o využití indikace skupiny I (onkologická onemocnění), indikace I/1 (obecně zhoubné novotvary bez uvedení lokalizace). Již z indikace k radikální prostatectomii vyplývá, že jde v těchto případech o onemocnění lokalizovaná bez známek generalizace, při ověření onkologické radikality histologickým vyšetřením, splňují tito pacienti indikační kritéria.

Zároveň u těchto pacientů není indikována další onkologická léčba pouze urologická dispensarisace. Důležité je co nevčasnější zahájení komplexní rehabilitace. Tím výrazně stoupá jak kvalita života pacientů po této náročné operaci, tak se i urychluje jejich pracovní potenciál, protože zejména pacienti vhodní na radikální operační léčbu jsou v mladších věkových kategoriích.