+420 354 655 501–9 reservation.cz@cz.ensanahotels.com

SLOVO LÉKAŘE

LÉČBA V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH

Lázeňská léčba po radikálních
operacích karcinomu prostaty
MUDr. Míťa Rosenberg

Chceme obrátit vaši pozornost k indikaci lázeňské léčby zejména po radikální prostatectomii karcinomu prostaty.

Málokterá oblast medicíny udělala tak obrovský vývoj diagnostiky a léčby jako karcinom prostaty. Spolu se zlepšujícími se možnostmi diagnostiky a léčby stoupá bohužel i incidence tohoto onemocnění. Vše ale souvisí se vším, a proto rozvoj operativní léčby (doslova od operací „otevřenou cestou“ přes laparoskopii k robotické operativě) znamená i velice rychle narůstající počet pacientů po této operaci.

Výsledky léčby jsou nyní, dá se říci, již excelentní. Od doby, kdy inkontinence a impotence se považovaly za „daň za život“ až k nynějším postupům „nervy šetřící“ operaci při zachování onkologické radikality. Přesto již ze samé podstaty operace (přerušení uretry před prostatou a oddělení prostaty od měchýře s následnou anastomosou uretry a měchýře) dochází vždy k navození určité míry mikční dysfunkce. Tato dysfunkce pacienta velmi trápí zejména v časném pooperačním období. Pořád platí okřídlené rčení „dvakrát jsem to uřízl, a pořád je to krátké“.

Právě možnost intenzivní rehabilitační léčby po operaci může být velmi užitečná ve všech směrech. Mariánské Lázně s dlouholetou zkušeností péče o pacienty po operacích močových cest nabízejí velmi širokou paletu léčby. V Mariánských
Lázních se využívá především procedur s přírodním oxidem uhličitým, které výrazně zlepšují procesy hojení. Kromě jiných procedur jsou velmi důležité různé formy léčebné tělesné výchovy zaměřené zejména na eventuální inkontinenci.
Pozoruhodný efekt vykazuje pitná léčba slavným Rudolfovým pramenem při mikční dysfunkci.

Jde tedy o využití indikace skupiny I (onkologická onemocnění), indikace I/1 (obecně zhoubné novotvary bez uvedení lokalizace). Již z indikace k radikální prostatectomii vyplývá, že jde v těchto případech o onemocnění lokalizovaná bez známek generalizace, při ověření onkologické radikality histologickým vyšetřením, splňují tito pacienti indikační kritéria.

Zároveň u těchto pacientů není indikována další onkologická léčba pouze urologická dispensarisace. Důležité je co nevčasnější zahájení komplexní rehabilitace. Tím výrazně stoupá jak kvalita života pacientů po této náročné operaci, tak se i urychluje jejich pracovní potenciál, protože zejména pacienti vhodní na radikální operační léčbu jsou v mladších věkových kategoriích.

Lázeňská léčba zánětu plic
Prim. MUDr. Růžena Vaňková

Stavy po komplikovaném zánětu plic se léčí v Mariánských Lázních dlouhá desetiletí.

V léčbě onemocnění dýchacího ústrojí je velmi důležitá poloha Mariánských Lázní v nadmořské výšce 630 metrů, která odpovídá podhorskému tonizujícímu klimatu. Využíváme takových klimatických faktorů jako intenzivnější UV záření, nižší barometrický tlak a vyšší saturaci hemoglobinu kyslíkem, vyšší obsah ozónu a záporných iontů, eliminaci prachu a alergenů. Léčba byla soustředěna v lázeňském hotelu Pacifik, ale nabízejí ji i další hotely společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně.

Indikace komplikovaný zánět plic je v Indikačním seznamu uvedena jako V/3 s dobou léčení 3 týdny pro Komplexní lázeňskou péči a je plně hrazena zdravotní pojišťovnou. Pacient má nárok na lázeňskou léčbu do 4 měsíců po ukončení hospitalizace na doporučení pneumologa či internisty. Návrh na lázeňskou péči sepisuje praktický lékař.

Základem léčby je klimatoterapie a inhalace s Lesním pramenem. Lesní pramen obsahuje větší množství Natria a bikarbonátů a má mukolytický efekt. Uvolňuje hlen z horních dýchacích cest a příznivě působí na intersticiální prostory. Nejefektivnější je podávání inhalací 2x denně, ráno a odpoledne. Současně se pacientům podávají procedury s přírodním oxidem uhličitým – minerální koupele a suché uhličité koupele, z dalších procedur masáže, různé druhy elektroléčby, léčebná tělesná výchova a dle potřeby i oxygenoterapie. Důležitá je respirační fyzioterapie, která zahrnuje speciální dechová cvičení, dechovou gymnastiku, respirační fyzioterapii, mobilizační techniky, fyzický trénink a edukaci o nemoci a výživě. Při vstupním lékařském vyšetření stanoví ošetřující lékař individuální léčebný plán s poskytnutím 21 procedur týdně. Důležitou součástí léčení je i pitná léčba.

V současné době stále narůstá počet pacientů s pneumonií způsobenou Covid 19, pacienti po pneumonii obvykle trpí také hypertenzí, ischemickou chorobou srdeční, diabetem, obezitou a onemocněním pohybového aparátu, což jsou další indikace lázeňské léčby v Mariánských Lázních. Proto je lázeňská léčba pacientů po pneumonii způsobené Covid-19 ve společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně naprosto ideální.