+420 354 655 501–9 reservation.cz@cz.ensanahotels.com

V Mariánských Lázních léčí následky Covidu-19

Jedny z nejznámějších západočeských lázní mají dlouhodobé zkušenosti s léčením respiračních onemocnění. Díky této úspěšné praxi, výjimečné poloze a přírodním zdrojům jsou v Mariánských Lázních schopni pomoci také pacientům po prodělaném onemocnění Covid-19. Léčba je možná i v 5. stupni PES, a to jak při pobytech přes pojišťovnu, tak také pro samoplátce, kteří zvolí zdravotní pobyt.

Nejcitlivějším místem těla se v souvislosti s onemocněním COVID-19 stává dýchací ústrojí, přičemž tato nemoc může vést až k zápalu plic. Právě léčením stavů po komplikovaných zánětech plic se v Mariánských Lázních už desítky let zabývají. Pomáhají zde rovněž pacientům s astmatem nebo chronickou bronchitidou.

Léčení následků koronavirového onemocnění

Rozsáhlý léčebný program pro klienty po prodělaném onemocnění Covid 19 je zaměřen na zlepšení ventilační funkce dýchacích cest, obnovení správné mechaniky dýchání a průchodnosti dýchacích cest, odstranění škodlivin zevního prostředí a posílení imunity. Základem léčby jsou inhalace z Lesního pramene /nejlépe 2x denně/, které mají výrazný mukolitický efekt. Uvolní hlen z dýchacích cest a tím je přirozeně čistí. V programu jsou využívány i další osvědčené lázeňské procedury včetně masáží, léčebné tělesné výchovy a minerálních koupelí pro zlepšení prokrvení, prohloubení dýchání a zvýšení obranyschopnosti organizmu. Významným pomocníkem je rovněž vyvážená strava s obsahem vitamínů, minerálů a omega kyselin i celková relaxace organizmu doprovázená dostatkem spánku. Dobré účinky má rovněž oxygenoterapie, která napomáhá okysličení, zlepšuje elasticitu plicní tkáně a imunitu.

Program pro posílení imunity

Posílení vlastních obranných sil člověka je nesmírně důležité, zvlášť v době, kdy se v populaci šíří koronavirová infekce. Proto v Mariánských Lázních nabízejí rovněž týdenní preventivní program pro zlepšení stavu dýchacích cest a imunity.

Jedinečnost Mariánských Lázní

Desítky let prověřované léčebné postupy získávají v současnosti nezvykle cennou hodnotu. V Mariánských Lázních ji umocňuje jejich poloha v nadmořské výšce 630 metrů nad mořem a místní přírodní zdroje. Zdejší klima je definováno jako podhorské, mírně dráždivé, což při léčbě respiračních chorob pomáhá. Prim. MUDr. Růžena Vaňková upřesňuje: „Využíváme takových klimatických faktorů jako intenzivnější UV záření, nižší barometrický tlak a vyšší saturaci hemoglobinu kyslíkem, vyšší obsah ozónu a záporných iontů, eliminaci prachu a alergenů.“

Dalším velkým a přirozeně dostupným pomocníkem v léčbě dýchacích obtíží je mariánskolázeňský Lesní pramen. Jeho alkalická, slaná, minerální voda se používá k pitné léčbě, inhalacím a minerálním koupelím.

Pobyt přes zdravotní pojišťovnu

Stavy po komplikovaných zánětech plic jsou v Indikačním seznamu pro poskytování KLP vedeny jako Dg.V/3. Lázeňskou léčbu doporučuje pneumolog či internista a její návrh sepisuje praktický lékař. Je nutné ji ale absolvovat do 4 měsíců od ukončení hospitalizace. Lázeňskou léčbu této indikace by revizní lékaři zdravotních pojišťoven měli schvalovat bez jakýchkoliv problémů.

V lázních je bezpečno

V Lázeňských zařízeních se jejich klienti nemusejí bát žádné nákazy. Lázeňská zařízení poskytují mnohonásobně vyšší míru hygienických opatření, než s jakou se klienti setkají v běžném životě, v obchodních centrech nebo hromadné dopravě.

NOVÝ PROGRAM od 1.2.2021

REGENERACE po Covidu v Mariánských Lázních